Logo

Platforma zakupowa eB2B dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure BZZ.2291.31.21 - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w osiedlu Julianów Etap I i Etap II oraz na przebudowę wraz z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Górniczej i Stefana w Łodzi