Logo

Platforma zakupowa eB2B dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure BZZ.2291.24.21 - „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Placu Wolności w Łodzi”