Logo

Platforma zakupowa eB2B dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure BZZ.2291.8.21 - „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Legionów oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Edwarda w Łodzi”