Logo

Platforma zakupowa eB2B dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie BZU.2291.2.19 - Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych w budynkach przy ul. Ogrodowej 24 - ściana zewnętrzna od ul. Ogrodowej